Sách TK ngoại văn
616N (08)
Harrisons Rheumatology 3rd
DDC 616N (08)
Tác giả CN Anthony S. Fauci
Nhan đề Harrisons Rheumatology 3rd
Thông tin xuất bản Mc-Graw-Hill, 2013
Mô tả vật lý 369pages ; cm.
Tóm tắt includes: the immune system in health and disease, disorders of immune-mediated injury, disorders of the joints and adjacent tissues...
Từ khóa tự do Harrisons Rheumatology
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137471
00212
0042D441581-2209-49D4-99FB-F0B8CDFF05A1
005202104071614
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20210407161327|bhuenth|c20210407155900|dhuenth|y20210407155830|zhuenth
082 |a616N (08)
100 |aAnthony S. Fauci
245 |aHarrisons Rheumatology 3rd
260 |bMc-Graw-Hill, |c2013
300 |a369pages ; |ccm.
520 |aincludes: the immune system in health and disease, disorders of immune-mediated injury, disorders of the joints and adjacent tissues...
653 |aHarrisons Rheumatology
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/26.a-n/harrisons rheumatology 3rd/harrisons rheumatology 3rd_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào