Luận văn, luận án
616H(08)
Nghiên cứu ứng dụng quy trình thu thập, xử lý, bảo quản tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng :
UDC 616H(08)
Tác giả CN Đặng Thị Thu Hằng
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng quy trình thu thập, xử lý, bảo quản tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng : Luận án Tiến sĩ Y học.Chuyên ngành: Huyết học – Truyền máu/ Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Nguyễn Anh Trí 2. TS. Trần Ngọc Quế
Nhan đề Mã số: 62720151
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 162tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Ứng dụng quy trình thu thập, xử lý, bảo quản tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng
Thuật ngữ chủ đề Huyết học và Truyền máu
Từ khóa tự do Tế bào gốc máu dây rốn
Từ khóa tự do Huyết học.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138621
00222
004B4157E4F-BF99-49FF-A020-57356520E6CD
005202106090855
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210609085528|bthuoanh|c20210609085510|dthuoanh|y20210609084623|zthuoanh
080 |a616H(08)
100 |aĐặng Thị Thu Hằng
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội
245 |aNghiên cứu ứng dụng quy trình thu thập, xử lý, bảo quản tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng : |bLuận án Tiến sĩ Y học.Chuyên ngành: Huyết học – Truyền máu/ Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Nguyễn Anh Trí 2. TS. Trần Ngọc Quế
245|nMã số: 62720151
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a162tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c29cm.
520 |a Ứng dụng quy trình thu thập, xử lý, bảo quản tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng
650 |aHuyết học và Truyền máu
653 |aTế bào gốc máu dây rốn
653 |aHuyết học.
780|wLA0086(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la0086-dangthithuhang/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào