Luận văn, luận án
615.9(08)
Tiếp tục nghiên cứu bào chế Proliposome Berberin định hướng làm nguyên liệu cho dạng thuốc rắn. :
UDC 615.9(08)
Tác giả CN Phạm Đắc Hữu
Tác giả TT Trường Đại học Dược Hà Nội.
Nhan đề Tiếp tục nghiên cứu bào chế Proliposome Berberin định hướng làm nguyên liệu cho dạng thuốc rắn. : Luận văn Thạc sỹ Dược học. Chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc. Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Hải Yến NCS. Dương Thị Thuấn
Nhan đề Mã số: 8720202
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 100tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Nghiên cứu bào chế Proliposome Berberin định hướng làm nguyên liệu cho dạng thuốc rắn.
Thuật ngữ chủ đề Dược bào chế.
Từ khóa tự do Công nghệ dược phẩm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138632
00222
004792103C4-8F84-4318-AF32-2FFAD977EE14
005202107021542
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210702154227|bthuoanh|c20210702154118|dthuoanh|y20210701164535|zthuoanh
080 |a615.9(08)
100 |aPhạm Đắc Hữu
110 |aTrường Đại học Dược Hà Nội.
245 |aTiếp tục nghiên cứu bào chế Proliposome Berberin định hướng làm nguyên liệu cho dạng thuốc rắn. : |bLuận văn Thạc sỹ Dược học. Chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc. Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Hải Yến NCS. Dương Thị Thuấn
245|nMã số: 8720202
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a100tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c29cm.
520 |aNghiên cứu bào chế Proliposome Berberin định hướng làm nguyên liệu cho dạng thuốc rắn.
650 |aDược bào chế.
653 |aCông nghệ dược phẩm.
780|wLV00631(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00631-phamdachuu/1.bia-huuthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào