Luận văn, luận án
615.9(08)
Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020 :
UDC 615.9(08)
Tác giả CN Trần Thị Hảo
Tác giả TT Trường Đại học Dược Hà Nội
Nhan đề Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020 : Luận văn Thạc sỹ Dược học. Chuyên ngành: Tổ chức quản lý Dược. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà.
Nhan đề Mã số: 8720212
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 95tr. ; 29cm.
Tóm tắt Danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện, các phương pháp phân tích danh mục thuốc, thực trạng sử dụng thuốc trong bệnh viện
Thuật ngữ chủ đề Dược học.
Từ khóa tự do Quản lý Dược.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138633
00222
00402F8D390-E4C8-407F-9149-248B47A61288
005202107021531
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210702153144|zthuoanh
080 |a615.9(08)
100 |aTrần Thị Hảo
110 |aTrường Đại học Dược Hà Nội
245 |aPhân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020 : |bLuận văn Thạc sỹ Dược học. Chuyên ngành: Tổ chức quản lý Dược. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà.
245|nMã số: 8720212
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a95tr. ; |c29cm.
520 |aDanh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện, các phương pháp phân tích danh mục thuốc, thực trạng sử dụng thuốc trong bệnh viện
650 |aDược học.
653 |aQuản lý Dược.
780|wLV00632(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00632-tranthihao/bia-haothumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào