Luận văn, luận án
618P(08)
Nghiên cứu các phương pháp phát hiện và điều trị tiền ung thư cổ tử cung tại 24 xã vùng nông thôn tỉnh Thái Bình. :
UDC 618P(08)
Tác giả CN Nguyễn Trung Kiên
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội.
Nhan đề Nghiên cứu các phương pháp phát hiện và điều trị tiền ung thư cổ tử cung tại 24 xã vùng nông thôn tỉnh Thái Bình. : Luận án Tiến sĩ Y học. Chuyên ngành: Sản phụ khoa / Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh/ PGS.TS. Trịnh Hữu Vách
Nhan đề Mã số: 62720131
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2021
Mô tả vật lý 200tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Các phương pháp phát hiện và điều trị tiền ung thư cổ tử cung tại 24 xã vùng nông thôn tỉnh Thái Bình.
Thuật ngữ chủ đề Sản phụ khoa
Từ khóa tự do Tiền ung thư cổ tử cung.
Từ khóa tự do Ung thư cổ tử cung
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142678
00222
0043A80D8C9-5B3D-447F-8221-33AB994203F6
005202108170923
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210817092325|zthuoanh
080 |a618P(08)
100 |aNguyễn Trung Kiên
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội.
245 |aNghiên cứu các phương pháp phát hiện và điều trị tiền ung thư cổ tử cung tại 24 xã vùng nông thôn tỉnh Thái Bình. : |bLuận án Tiến sĩ Y học. Chuyên ngành: Sản phụ khoa / |cNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh/ PGS.TS. Trịnh Hữu Vách
245|nMã số: 62720131
260 |aHà Nội., |c2021
300 |a200tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c29cm.
520 |aCác phương pháp phát hiện và điều trị tiền ung thư cổ tử cung tại 24 xã vùng nông thôn tỉnh Thái Bình.
650 |aSản phụ khoa
653 |aTiền ung thư cổ tử cung.
653 |aUng thư cổ tử cung
780|wLA0089(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la0089-nguyentrungkien/0bia_bs kiênthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào