Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng trầm cảm – lo âu – stress và một số yếu tố liên quan của học sinh lớp 12 ở hai trường trung học phổ thông tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình năm 2020 :
UDC 610(08)
Tác giả CN Phạm Thị Hương Ly
Tác giả TT Trường Đại Học Y Hà Nội
Nhan đề Thực trạng trầm cảm – lo âu – stress và một số yếu tố liên quan của học sinh lớp 12 ở hai trường trung học phổ thông tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình năm 2020 : Người Hướng Dẫn Khoa Học: 1: PGS. TS. Chu Văn Thăng 2: TS. Bùi Thị Huyền Diệu Luận văn Thạc sỹ y học. Chuyên ngành: Y tế Công cộng
Nhan đề Mã số: 8720701
Thông tin xuất bản Hà Nội , 2021
Mô tả vật lý 109tr. : Biểu đồ màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Trầm cảm – lo âu – stress và một số yếu tố liên quan của học sinh lớp 12 ở hai trường trung học phổ thông
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Trầm cảm
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142744
00222
004E4C419D5-88F3-4484-99DE-87FD5EB4ED1C
005202108250831
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210825083111|bthuoanh|y20210825083012|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aPhạm Thị Hương Ly
110 |aTrường Đại Học Y Hà Nội
245 |aThực trạng trầm cảm – lo âu – stress và một số yếu tố liên quan của học sinh lớp 12 ở hai trường trung học phổ thông tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình năm 2020 : |bNgười Hướng Dẫn Khoa Học: 1: PGS. TS. Chu Văn Thăng 2: TS. Bùi Thị Huyền Diệu Luận văn Thạc sỹ y học. Chuyên ngành: Y tế Công cộng
245|nMã số: 8720701
260 |a Hà Nội , |c2021
300 |a109tr. : |bBiểu đồ màu minh họa. ; |c29cm.
520 |aTrầm cảm – lo âu – stress và một số yếu tố liên quan của học sinh lớp 12 ở hai trường trung học phổ thông
650 |aY tế công cộng
653|aTrầm cảm
780|wLV00633(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00633-phamthihuong ly-2021/bia-huonglythumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào