Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống dịch Covid-19 và một số yếu tố liên quan của sinh viên Điều dưỡng trường Cao đẳng y tế Thái Bình năm 2020 :
UDC 610(08)
Tác giả CN Phạm Trường Sơn
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống dịch Covid-19 và một số yếu tố liên quan của sinh viên Điều dưỡng trường Cao đẳng y tế Thái Bình năm 2020 : Luận văn Thạc sỹ y học Dự phòng. / |c Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Thanh; PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến
Nhan đề 8720163
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2021
Mô tả vật lý 102tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống dịch Covid-19 và một số yếu tố liên quan của sinh viên Điều dưỡng
Thuật ngữ chủ đề Y học dự phòng
Từ khóa tự do Dịch Covid-19
Từ khóa tự do Sinh viên Điều dưỡng
Địa chỉ Kho Tham khảo Luận án, luận văn.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154144
00222
004BBDF4655-D10F-463A-AD46-CEB89EF52632
005202206301614
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220630161452|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aPhạm Trường Sơn
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống dịch Covid-19 và một số yếu tố liên quan của sinh viên Điều dưỡng trường Cao đẳng y tế Thái Bình năm 2020 : |bLuận văn Thạc sỹ y học Dự phòng. / |c Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Thanh; PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến
245|n8720163
260 |aThái Bình, |c2021
300 |a102tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống dịch Covid-19 và một số yếu tố liên quan của sinh viên Điều dưỡng
650 |aY học dự phòng
653 |aDịch Covid-19
653 |aSinh viên Điều dưỡng
780|wLV00652(08)
852 |aKho Tham khảo Luận án, luận văn.
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00652-phamtruongson-dp-2021/bia-son-dpthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào