Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng rối loạn lo âu và một số yếu tố liên quan ở sinh viên năm cuối ngành y khoa trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2020 - 2021 :
UDC 610(08)
Tác giả CN Nguyễn Văn Cảnh
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng rối loạn lo âu và một số yếu tố liên quan ở sinh viên năm cuối ngành y khoa trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2020 - 2021 : Luận văn Thạc sỹ y học Dự phòng. / Hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Phương; PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
Nhan đề 8720163
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2021
Mô tả vật lý 107tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng rối loạn lo âu và một số yếu tố liên quan ở sinh viên năm cuối ngành y khoa
Thuật ngữ chủ đề Y học dự phòng
Từ khóa tự do Rối loạn lo âu ở sinh viên năm cuối ngành y khoa
Địa chỉ Kho Tham khảo Luận án, luận văn.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154145
00222
0042F4310F5-8ED6-4E44-9D7E-4F0DC6FA4E7A
005202207011427
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220701142712|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aNguyễn Văn Cảnh
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng rối loạn lo âu và một số yếu tố liên quan ở sinh viên năm cuối ngành y khoa trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2020 - 2021 : |bLuận văn Thạc sỹ y học Dự phòng. / |c Hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Phương; PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
245|n8720163
260 |aThái Bình, |c2021
300 |a107tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng rối loạn lo âu và một số yếu tố liên quan ở sinh viên năm cuối ngành y khoa
650 |aY học dự phòng
653 |aRối loạn lo âu ở sinh viên năm cuối ngành y khoa
780|wLV00653(08)
852 |aKho Tham khảo Luận án, luận văn.
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00653-nguyenvancanh-dp-ths-2021/bia-canh-dpthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào