Luận văn, luận án
617.0(08)
Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị ung thư trực tràng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình giai đoạn: 01/2019 - 6/2021 :
UDC 617.0(08)
Tác giả CN Lê Anh Minh
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị ung thư trực tràng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình giai đoạn: 01/2019 - 6/2021 : Luận văn Thạc sỹ y học. Chuyên ngành: Ngoại khoa / Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thái Phúc; TS. Đỗ Mạnh Toàn
Nhan đề 8720104
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 108tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Kết quả phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị ung thư trực tràng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa
Từ khóa tự do Ung thư trực tràng
Địa chỉ Kho Tham khảo Luận án, luận văn.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154146
00222
0047AA62061-A5B9-4D41-AAFB-069E9D090498
005202207070917
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220707091731|bthuoanh|y20220707085011|zthuoanh
080 |a617.0(08)
100 |aLê Anh Minh
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐánh giá kết quả phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị ung thư trực tràng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình giai đoạn: 01/2019 - 6/2021 : |bLuận văn Thạc sỹ y học. Chuyên ngành: Ngoại khoa / |cNgười hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thái Phúc; TS. Đỗ Mạnh Toàn
245|n8720104
260 |aThái Bình, |c2022
300 |a108tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aKết quả phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị ung thư trực tràng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh.
650 |aNgoại khoa
653 |aUng thư trực tràng
780|wLV00654(08)
852 |aKho Tham khảo Luận án, luận văn.
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00654-leanhminh-ngoai-2021/bia-minh-ngoaithumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào