Luận văn, luận án
617.0(08)
Đánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật mở và một số yếu tố liên quan có giá trị tiên lượng điều trị ung thư tuyến giáp tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (giai đoạn: 2018 - 2021) : Luận văn Thạc sỹ y học. Chuyên ngành: ngoại khoa / Hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Minh An; TS. Phan Văn Cương
UDC 617.0(08)
Tác giả CN Phan Hoàng Nam
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật mở và một số yếu tố liên quan có giá trị tiên lượng điều trị ung thư tuyến giáp tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (giai đoạn: 2018 - 2021) : Luận văn Thạc sỹ y học. Chuyên ngành: ngoại khoa / Hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Minh An; TS. Phan Văn Cương
Nhan đề 8720104
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2021
Mô tả vật lý 112tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Kết quả sớm sau phẫu thuật mở và một số yếu tố liên quan có giá trị tiên lượng điều trị ung thư tuyến giáp
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa
Từ khóa tự do Phẫu thuật mở
Từ khóa tự do Ung thư tuyến giáp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154147
00222
004C0DBC701-CC9D-4D85-98BA-B2E694EEB802
005202207070954
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220707095451|zthuoanh
080 |a617.0(08)
100 |aPhan Hoàng Nam
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật mở và một số yếu tố liên quan có giá trị tiên lượng điều trị ung thư tuyến giáp tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (giai đoạn: 2018 - 2021) : Luận văn Thạc sỹ y học. Chuyên ngành: ngoại khoa / Hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Minh An; TS. Phan Văn Cương
245|n8720104
260 |aThái Bình, |c2021
300 |a112tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aKết quả sớm sau phẫu thuật mở và một số yếu tố liên quan có giá trị tiên lượng điều trị ung thư tuyến giáp
650 |aNgoại khoa
653 |aPhẫu thuật mở
653 |aUng thư tuyến giáp
780|wLV00655(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00655-phanhoangnam-ngoai-ths-2021/bia-nam-ngoai-ththumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào