Luận văn, luận án
610(08)
Một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh ho gà và kiến thức, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh ho gà tại tỉnh Nam Định năm 2020 :
UDC 610(08)
Tác giả CN Đỗ Văn Đồng
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh ho gà và kiến thức, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh ho gà tại tỉnh Nam Định năm 2020 : Luận văn Thạc sỹ Y học Dự phòng. / Hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Bích Thủy; TS. Bùi Thị Huyền Diệu
Nhan đề 8720163
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2021
Mô tả vật lý 110tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Đặc điểm dịch tễ học của bệnh ho gà và kiến thức, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh ho gà.
Thuật ngữ chủ đề Y học Dự phòng
Từ khóa tự do Bệnh ho gà
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154149
00222
00421EC7FC2-0047-42F2-A19E-D855A65905CD
005202207071537
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220707153736|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aĐỗ Văn Đồng
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aMột số đặc điểm dịch tễ học của bệnh ho gà và kiến thức, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh ho gà tại tỉnh Nam Định năm 2020 : |bLuận văn Thạc sỹ Y học Dự phòng. / |cHướng dẫn khoa học: TS. Đặng Bích Thủy; TS. Bùi Thị Huyền Diệu
245|n8720163
260 |aThái Bình, |c2021
300 |a110tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐặc điểm dịch tễ học của bệnh ho gà và kiến thức, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh ho gà.
650 |aY học Dự phòng
653 |aBệnh ho gà
780|wLV00659(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00659-dovandong-dp-ths-2021/bia-dong-dpthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào