Luận văn, luận án
617.0(08)
Đánh giá kết quả sớm phương pháp tán sỏi qua da nhiều đường hầm nhỏ điều trị sỏi thận tại bệnh viện Việt Đức :
UDC 617.0(08)
Tác giả CN Đàm Sơn Tùng
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đánh giá kết quả sớm phương pháp tán sỏi qua da nhiều đường hầm nhỏ điều trị sỏi thận tại bệnh viện Việt Đức : Luận văn thạc sỹ y học. Chuyên ngành: ngoại khoa / |c Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Sơn; TS. Đỗ Ngọc Sơn
Nhan đề 8720104
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2021
Mô tả vật lý 95tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Kết quả sớm phương pháp tán sỏi qua da nhiều đường hầm nhỏ điều trị sỏi thận tại bệnh viện Việt Đức
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa
Từ khóa tự do Tán sỏi qua da nhiều đường hầm nhỏ
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154150
00222
0047446CA30-532D-4676-B059-5A61A0674E30
005202207141439
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220714143915|zthuoanh
080 |a617.0(08)
100 |aĐàm Sơn Tùng
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐánh giá kết quả sớm phương pháp tán sỏi qua da nhiều đường hầm nhỏ điều trị sỏi thận tại bệnh viện Việt Đức : |b Luận văn thạc sỹ y học. Chuyên ngành: ngoại khoa / |c Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Sơn; TS. Đỗ Ngọc Sơn
245|n8720104
260 |aThái Bình, |c2021
300 |a95tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aKết quả sớm phương pháp tán sỏi qua da nhiều đường hầm nhỏ điều trị sỏi thận tại bệnh viện Việt Đức
650 |aNgoại khoa
653 |aTán sỏi qua da nhiều đường hầm nhỏ
780|wLV00660(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00660-damsontung-ngoai-ntru-2021/bia-tùngthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào