Luận văn, luận án
615.88(08)
Thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ viêm phổi của bà mẹ có con dưới 2 tuổi sau giáo dục sức khỏe tại bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình :
UDC 615.88(08)
Tác giả CN Trần Thị Hằng
Tác giả TT Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Nhan đề Thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ viêm phổi của bà mẹ có con dưới 2 tuổi sau giáo dục sức khỏe tại bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sỹ Điều dưỡng. Ngành: Điều dưỡng / Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Văn Thành
Nhan đề 8720301
Thông tin xuất bản Nam Định, 2021
Mô tả vật lý 117tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ viêm phổi của bà mẹ có con dưới 2 tuổi sau giáo dục sức khỏe
Thuật ngữ chủ đề Điều dưỡng
Từ khóa tự do Chăm sóc trẻ viêm phổi
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154152
00222
00455E58E34-CC95-473F-B3DE-5DA62E60E465
005202207141525
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220714152525|zthuoanh
080 |a615.88(08)
100 |aTrần Thị Hằng
110 |aTrường Đại học Điều dưỡng Nam Định
245 |aThay đổi kiến thức chăm sóc trẻ viêm phổi của bà mẹ có con dưới 2 tuổi sau giáo dục sức khỏe tại bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình : |bLuận văn thạc sỹ Điều dưỡng. Ngành: Điều dưỡng / |cNgười hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Văn Thành
245|n8720301
260 |aNam Định, |c2021
300 |a117tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThay đổi kiến thức chăm sóc trẻ viêm phổi của bà mẹ có con dưới 2 tuổi sau giáo dục sức khỏe
650 |aĐiều dưỡng
653 |aChăm sóc trẻ viêm phổi
780|wLV00663(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00663-tranthihang-diêuduong-2021/bia- hang- dduongthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào