Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng khám chữa bệnh và nhu cầu khám chữa bệnh tại nhà của người cao tuổi ở hai xã huyện Thái Thụy năm 2020 :
UDC 610(08)
Tác giả CN Nhâm Tiến Quỳnh
Tác giả TT Trường đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng khám chữa bệnh và nhu cầu khám chữa bệnh tại nhà của người cao tuổi ở hai xã huyện Thái Thụy năm 2020 : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng. Chuyên ngành: Y tế công cộng / Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Thanh; PGS.TS. Hoàng Năng Trọng
Nhan đề 8720701
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2021
Mô tả vật lý 95tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng khám chữa bệnh và nhu cầu khám chữa bệnh tại nhà của người cao tuổi.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Người cao tuổi.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154153
00222
004E42631B3-A28C-48B6-B62D-053ACB80F227
005202207151615
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220715161602|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aNhâm Tiến Quỳnh
110 |aTrường đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng khám chữa bệnh và nhu cầu khám chữa bệnh tại nhà của người cao tuổi ở hai xã huyện Thái Thụy năm 2020 : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng. Chuyên ngành: Y tế công cộng / |cCán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Thanh; PGS.TS. Hoàng Năng Trọng
245|n8720701
260 |aThái Bình, |c2021
300 |a95tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng khám chữa bệnh và nhu cầu khám chữa bệnh tại nhà của người cao tuổi.
650 |aY tế công cộng
653 |aNgười cao tuổi.
780|wLV00665(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00665-nhamtienquynh-ytcc-2021/bia-lv00665thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào