Luận văn, luận án
610(08)
Đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota ở trẻ dưới 5 tuổi điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định năm 2019 :
UDC 610(08)
Tác giả CN Nguyễn Thị Mai Hương
Tác giả TT Trường đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota ở trẻ dưới 5 tuổi điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định năm 2019 : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng. Hướng dẫn khoa học; TS. Đặng Bích Thủy; PGS.TS. Lê Thị Phương Mai
Nhan đề 8720701
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2021
Mô tả vật lý 92tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota ở trẻ dưới 5 tuổi
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154155
00222
00490634D47-F8A2-418D-8C6C-A4033867151B
005202207180957
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220718095736|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aNguyễn Thị Mai Hương
110 |aTrường đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota ở trẻ dưới 5 tuổi điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định năm 2019 : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng. Hướng dẫn khoa học; TS. Đặng Bích Thủy; PGS.TS. Lê Thị Phương Mai
245|n8720701
260 |aThái Bình, |c2021
300 |a92tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota ở trẻ dưới 5 tuổi
650 |aY tế công cộng
653 |aBệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota
780|wLV00667(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00667-nguyenthimaihuong/bia-lv00667thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào