Luận văn, luận án
616P(08)
Nghiên cứu diễn biến quả kích buồng trứng trên các bệnh nhân trưởng thành noãn bằng GnRH Đồng Vận :
UDC 616P(08)
Tác giả CN Phạm Thị Thùy Dương
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Nghiên cứu diễn biến quả kích buồng trứng trên các bệnh nhân trưởng thành noãn bằng GnRH Đồng Vận : Luận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Sản phụ khoa / Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng
Nhan đề 8720105
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 113tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Mô tả đặc điểm và kết quả theo dõi diễn biến của quả kích buồng trứng trên các bệnh nhân trưởng thành noãn bằng GnRH Đồng Vận
Thuật ngữ chủ đề Sản phụ khoa
Từ khóa tự do GnRH Đồng Vận
Từ khóa tự do Quả kích buồng trứng trên các bệnh nhân trưởng thành noãn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154156
00222
00471B27150-EFAE-470F-9ACE-78D0D128C3F7
005202207181016
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220718101654|zthuoanh
080 |a616P(08)
100 |aPhạm Thị Thùy Dương
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội
245 |aNghiên cứu diễn biến quả kích buồng trứng trên các bệnh nhân trưởng thành noãn bằng GnRH Đồng Vận : |bLuận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Sản phụ khoa / |cNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng
245|n8720105
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a113tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aMô tả đặc điểm và kết quả theo dõi diễn biến của quả kích buồng trứng trên các bệnh nhân trưởng thành noãn bằng GnRH Đồng Vận
650 |aSản phụ khoa
653 |aGnRH Đồng Vận
653 |aQuả kích buồng trứng trên các bệnh nhân trưởng thành noãn
780|wLV00668(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00668-phạmthithuyduong/b-lv00668-dươngthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào