Sách TK tiếng Việt
619(08)
Bào chế đông dược (Tái bản lần thứ nhất)
UDC 619(08)
Tác giả CN TS. Nguyễn Đức Quang/ Thầy thuốc ưu tú
Nhan đề Bào chế đông dược (Tái bản lần thứ nhất)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2019
Mô tả vật lý 443tr. ; 20,5cm.
Tóm tắt Các dạng thuốc Đông dược: Thuốc sắc, thuốc tán, cao thuốc, cồn thuốc, rượu thuốc,...
Từ khóa tự do Đông dược.
Từ khóa tự do Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền.
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách Tham khảo/ Thư viện Đại học Y Dược Thái BìnhV5226(08)
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154180
00211
00427CEF62B-A6F9-4F5E-84EB-78C0A9D5C1BD
005202207200957
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20220720095735|bthuoanh|c20220720091742|dthuoanh|y20220720090442|zthuoanh
080|a619(08)
100 |aTS. Nguyễn Đức Quang/ Thầy thuốc ưu tú
245 |aBào chế đông dược (Tái bản lần thứ nhất)
260 |aHà Nội : |bY học, |c2019
300 |a443tr. ; |c20,5cm.
520 |aCác dạng thuốc Đông dược: Thuốc sắc, thuốc tán, cao thuốc, cồn thuốc, rượu thuốc,...
653 |a Đông dược.
653 |aPhương pháp chế biến thuốc cổ truyền.
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách Tham khảo/ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình|jV5226(08)
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/bào chế đông dược-ts nd quang/a-bia-bcddthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào