Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng cơ sở vật chất và kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế về vệ sinh tay tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2018 :
UDC 610(08)
Tác giả CN Đặng Thị Thúy
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng cơ sở vật chất và kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế về vệ sinh tay tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2018 : Luận văn chuyên khoa cấp II. Chuyên ngành: Quản lý y tế / Hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến; TS.Đặng Bích Thủy
Nhan đề 62.72.76.05
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2019
Mô tả vật lý 126tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng cơ sở vật chất và kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế về vệ sinh tay
Thuật ngữ chủ đề Quản lý y tế
Từ khóa tự do Vệ sinh tay
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154232
00222
004EEB1D63D-55E4-4668-99D1-C222869D5577
005202207281009
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220728100925|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aĐặng Thị Thúy
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng cơ sở vật chất và kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế về vệ sinh tay tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2018 : |bLuận văn chuyên khoa cấp II. Chuyên ngành: Quản lý y tế / |cHướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến; TS.Đặng Bích Thủy
245|n62.72.76.05
260 |aThái Bình, |c2019
300 |a126tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng cơ sở vật chất và kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế về vệ sinh tay
650 |aQuản lý y tế
653 |aVệ sinh tay
780|wLV289(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/chuyenkhoai_ii/lv289-dangthithuy/bia-thúythumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào