Sách TK tiếng Việt
613.26(08)
Dinh dưỡng lâm sàng :
UDC 613.26(08)
Tác giả CN Chủ biên: PGS.TS.Phạm Ngọc Khái; PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình/ Bộ môn Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.
Nhan đề Dinh dưỡng lâm sàng : (Sách đào tạo liên tục)
Lần xuất bản In lần thứ ba có bổ sung, sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2021
Mô tả vật lý 498tr. : Hình ảnh minh họa ; 19cm.
Tóm tắt Dinh dưỡng cơ sở, dinh dưỡng điều trị một số bệnh thường gặp, quản lý an toàn thực phẩm trong bệnh viện...
Từ khóa tự do An toàn thực phẩm
Từ khóa tự do Dinh dưỡng
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154243
00211
0043138D789-D3B2-461D-8351-347030CD1C2B
005202208021403
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220802140357|zthuoanh
080|a613.26(08)
100 |aChủ biên: PGS.TS.Phạm Ngọc Khái; PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình/ Bộ môn Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.
245 |aDinh dưỡng lâm sàng : |b(Sách đào tạo liên tục)
250 |aIn lần thứ ba có bổ sung, sửa chữa
260 |aHà Nội : |bY học, |c2021
300 |a498tr. : |bHình ảnh minh họa ; |c19cm.
520 |aDinh dưỡng cơ sở, dinh dưỡng điều trị một số bệnh thường gặp, quản lý an toàn thực phẩm trong bệnh viện...
653 |aAn toàn thực phẩm
653 |aDinh dưỡng
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/dinhduonglamsang-ydtb-2021/dingduonglamsang_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào