Sách TK tiếng Việt
613.26(08)
Hướng dẫn thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường
UDC 613.26(08)
Tác giả CN Chủ biên: TS.BS.Phan Hướng Dương; TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng
Nhan đề Hướng dẫn thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2020
Mô tả vật lý 83tr. ; 29cm.
Tóm tắt Những nguyên tắc cơ bản xây dựng chế độ ăn cho người bệnh, hướng dẫn xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường,....
Từ khóa tự do Dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường
Từ khóa tự do Dinh dưỡng
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154244
00211
0047693A77C-E081-466B-9143-D49E6C5AD2C5
005202208021414
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220802141452|zthuoanh
080|a613.26(08)
100 |aChủ biên: TS.BS.Phan Hướng Dương; TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng
245 |aHướng dẫn thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường
260 |aHà Nội : |bY học, |c2020
300 |a83tr. ; |c29cm.
520 |aNhững nguyên tắc cơ bản xây dựng chế độ ăn cho người bệnh, hướng dẫn xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường,....
653 |aDinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường
653 |aDinh dưỡng
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/hdthxdcd dd bệnh dtd/hdthxdcd dd bệnh dtd_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào