Sách TK tiếng Việt
613.26(08)
Hướng dẫn thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường thai kỳ.
UDC 613.26(08)
Tác giả CN Chủ biên: TS.BS.Phan Hướng Dương; TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng
Nhan đề Hướng dẫn thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường thai kỳ.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2021
Mô tả vật lý 70tr. : Hình ảnh minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Những nguyên tắc cơ bản xây dựng chế độ ăn cho người bệnh, chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường thai kỳ, ....
Từ khóa tự do Dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường thai kỳ
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154245
00211
004F062D466-244D-4EFB-8D90-6AA79A7C5312
005202208021428
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220802142814|bthuoanh|y20220802142702|zthuoanh
080|a613.26(08)
100 |aChủ biên: TS.BS.Phan Hướng Dương; TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng
245 |aHướng dẫn thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường thai kỳ.
260 |aHà Nội : |bY học, |c2021
300 |a70tr. : |bHình ảnh minh họa ; |c29cm.
520 |aNhững nguyên tắc cơ bản xây dựng chế độ ăn cho người bệnh, chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường thai kỳ, ....
653|aDinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường thai kỳ
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/hdthxdcd dd bệnh dtd thai ky/hdthxdcd dd bệnh dtd thai ký_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào