Sách TK tiếng Việt
619(08)
Chế biến dược liệu :
UDC 619(08)
Tác giả CN chủ biên: PGS.TS.DS. Nguyễn Phương Dung
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Chế biến dược liệu : Sách đào tạo bác sỹ y học cổ truyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2011
Mô tả vật lý 142tr. ; 27cm.
Tóm tắt Đại cương về chế biến dược liệu, kỹ thuật chế biến dược liệu, kỹ thuật bảo quản và làm khô dược liệu, thuốc thang, kỹ thuật bào chế các dạng thuốc rắn,..
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Chế biến dược liệu
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154264
00211
0040D0BEBC5-62E9-4875-A8A5-21C09AE817DF
005202208091448
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20220809144807|bthuoanh|y20220809141617|zthuoanh
080|a619(08)
100 |achủ biên: PGS.TS.DS. Nguyễn Phương Dung
110 |aBộ Y tế
245 |aChế biến dược liệu : |bSách đào tạo bác sỹ y học cổ truyền
260 |aHà Nội : |bY học, |c2011
300 |a142tr. ; |c27cm.
520 |aĐại cương về chế biến dược liệu, kỹ thuật chế biến dược liệu, kỹ thuật bảo quản và làm khô dược liệu, thuốc thang, kỹ thuật bào chế các dạng thuốc rắn,..
653 |aY học cổ truyền
653 |aChế biến dược liệu
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/chebienduoclieu/bia-thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào