Sách TK tiếng Việt
619(08)
Sản phụ khoa y học cổ truyền
UDC 619(08)
Tác giả CN GS.Trần Thúy, GS.Ts. Nguyễn Nhược Kim,...
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội/ Khoa Y học cổ truyền
Nhan đề Sản phụ khoa y học cổ truyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2016
Mô tả vật lý 98tr. ; 27cm.
Tóm tắt Quan niệm và trị pháp của Hải Thượng Lãn Ông về bệnh sản phụ khoa, đặc điểm về lý luận sản phụ khoa y học cổ truyền, điều trị một số bệnh phụ khoa thường gặp,..
Từ khóa tự do Sản phụ khoa
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154266
00211
0044F757929-A2DA-4A94-93C2-45ADDD5C781F
005202208091526
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20220809152624|zthuoanh
080|a619(08)
100 |aGS.Trần Thúy, GS.Ts. Nguyễn Nhược Kim,...
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội/ Khoa Y học cổ truyền
245 |aSản phụ khoa y học cổ truyền
260 |aHà Nội : |bY học, |c2016
300 |a98tr. ; |c27cm.
520 |a Quan niệm và trị pháp của Hải Thượng Lãn Ông về bệnh sản phụ khoa, đặc điểm về lý luận sản phụ khoa y học cổ truyền, điều trị một số bệnh phụ khoa thường gặp,..
653 |aSản phụ khoa
653 |aY học cổ truyền
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/sanphukhoayhct/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào