Sách TK tiếng Việt
616N(08)
Biến đổi hình thái và huyết động của tim trong bệnh thông liên nhĩ trên siêu âm - Doppler
UDC 616N(08)
Tác giả CN Vũ Thanh Bình
Nhan đề Biến đổi hình thái và huyết động của tim trong bệnh thông liên nhĩ trên siêu âm - Doppler
Thông tin xuất bản Hà nội : Y học, 2022
Mô tả vật lý 205tr. : Hình minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Tổng quan về bệnh thông liên nhĩ, vai trò của siêu âm - doppler trong bệnh thông liên nhĩ, biến đổi hình thái, huyết động của tim trên siêu âm - doppler trước và sau đóng thông liên nhĩ,..
Từ khóa tự do Bệnh thông liên nhĩ
Từ khóa tự do Siêu âm - Doppler
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154267
00211
0047DCDA917-D7F5-4DE6-BAD3-2841C7916058
005202208110846
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220811084624|zthuoanh
080|a616N(08)
100 |aVũ Thanh Bình
245 |aBiến đổi hình thái và huyết động của tim trong bệnh thông liên nhĩ trên siêu âm - Doppler
260 |aHà nội : |bY học, |c2022
300 |a205tr. : |bHình minh họa ; |c24cm.
520 |aTổng quan về bệnh thông liên nhĩ, vai trò của siêu âm - doppler trong bệnh thông liên nhĩ, biến đổi hình thái, huyết động của tim trên siêu âm - doppler trước và sau đóng thông liên nhĩ,..
653 |aBệnh thông liên nhĩ
653 |aSiêu âm - Doppler
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/biendoihinhthai&huyetdong/bia (1)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào