Sách TK tiếng Việt
616N(08)
Bệnh lý tuyến giáp trong thực hành lâm sàng
UDC 616N(08)
Tác giả CN Chủ biên: PGS.TS.BS. Vũ Bích Nga
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Bệnh lý tuyến giáp trong thực hành lâm sàng
Mô tả vật lý 451tr. : Hình ảnh minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Giải phẫu sinh lý và mô bệnh học tuyến giáp, các phương pháp thăm dò hình ảnh trong chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp, bệnh lý rối loạn chức năng tuyến giáp: cường giáp và suy giáp, viêm tuyến giáp,..
Từ khóa tự do Bệnh lý tuyến giáp
Từ khóa tự do Nội khoa
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154268
00211
0042DCFC802-0826-4C83-9A55-BE9F2C249FDA
005202208110901
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20220811090119|zthuoanh
080|a616N(08)
100 |aChủ biên: PGS.TS.BS. Vũ Bích Nga
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội
245 |aBệnh lý tuyến giáp trong thực hành lâm sàng
300 |a451tr. : |bHình ảnh minh họa ; |c27cm.
520 |aGiải phẫu sinh lý và mô bệnh học tuyến giáp, các phương pháp thăm dò hình ảnh trong chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp, bệnh lý rối loạn chức năng tuyến giáp: cường giáp và suy giáp, viêm tuyến giáp,..
653 |aBệnh lý tuyến giáp
653 |aNội khoa
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/benhlytuyengiap/bia (1)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào