Sách TK tiếng Việt
57(08)
Di truyền học hệ thống ứng dụng trong Y Dược hiện đại
UDC 57(08)
Tác giả CN PGS.TS.Đinh Đoàn Long (Chủ biên)
Nhan đề Di truyền học hệ thống ứng dụng trong Y Dược hiện đại
Thông tin xuất bản H.: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 347tr; Hình minh họa, 24 cm
Tóm tắt Sơ lược về di truyền học hệ thống và y học chính xác, dược lý học và các đích phân tử tác dụng của thuốc, nhân dòng phân tử đích tác dụng của thuốc, di truyền học trong nghiên cứu dược liệu, dược di truyền hệ gen và ứng dụng trên lâm sàng, .....
Từ khóa tự do Di truyền học hệ thống
Từ khóa tự do Sinh học
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154324
00211
00436B8AEBE-EA8A-4BD2-BCDA-A7F9789A9962
005202209081554
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220908155502|zthuoanh
080|a57(08)
100 |aPGS.TS.Đinh Đoàn Long (Chủ biên)
245 |aDi truyền học hệ thống ứng dụng trong Y Dược hiện đại
260 |aH.: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2022
300 |a347tr; Hình minh họa, 24 cm
520 |aSơ lược về di truyền học hệ thống và y học chính xác, dược lý học và các đích phân tử tác dụng của thuốc, nhân dòng phân tử đích tác dụng của thuốc, di truyền học trong nghiên cứu dược liệu, dược di truyền hệ gen và ứng dụng trên lâm sàng, .....
653 |aDi truyền học hệ thống
653 |aSinh học
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/dthht-ungdungtrongyd/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào