Sách TK tiếng Việt
57(08)
Vi khuẩn nội sinh và tiềm năng ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp bền vững
UDC 57(08)
Tác giả CN Hoàng Hoa Long (Chủ biên) -Phạm Xuân Hội
Nhan đề Vi khuẩn nội sinh và tiềm năng ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp bền vững
Thông tin xuất bản H.: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 299tr; Hình minh họa, 24 cm
Tóm tắt Tổng quan về vi khuẩn nội sinh, sinh thái vi khuẩn nội sinh, tính đặc hiệu và vai trò của hóoc môn thực vật trong kích thích sinh trưởng cây chủ của vi khuẩn nội sinh, vi khuẩn nội sinh kích thích sinh trưởng và tăng khả năng thích nghi của cây chủ trong điều kiện tự nhiên,....
Từ khóa tự do Hooc môn thực vật
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Vi khuẩn nội sinh
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154325
00211
004ED4550CD-2112-4925-BE79-10D5559DF07D
005202209091424
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20220909142437|zthuoanh
080|a57(08)
100 |aHoàng Hoa Long (Chủ biên) -Phạm Xuân Hội
245 |aVi khuẩn nội sinh và tiềm năng ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp bền vững
260 |bH.: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2015
300 |a299tr; Hình minh họa, 24 cm
520 |aTổng quan về vi khuẩn nội sinh, sinh thái vi khuẩn nội sinh, tính đặc hiệu và vai trò của hóoc môn thực vật trong kích thích sinh trưởng cây chủ của vi khuẩn nội sinh, vi khuẩn nội sinh kích thích sinh trưởng và tăng khả năng thích nghi của cây chủ trong điều kiện tự nhiên,....
653 |aHooc môn thực vật
653 |aSinh học
653 |aVi khuẩn nội sinh
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/vikhuannoisinh/biathumbimage.jpg
890|c4

Không tìm thấy biểu ghi nào