Sách TK tiếng Việt
57(08)
Chỉnh sửa hệ GEN công nghệ đột phá của thế kỷ XXI và cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam
UDC 57(08)
Tác giả CN GS.TS.Phạm Xuân Hội (Chủ biên)
Nhan đề Chỉnh sửa hệ GEN công nghệ đột phá của thế kỷ XXI và cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam
Thông tin xuất bản H.: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 423tr; Hình minh họa, 24 cm
Tóm tắt Chọn giống cây trồng tiên tiến và công nghệ chỉnh sủa gen, hệ thống chỉnh sửa gen Crispr/cas9, ứng dụng hệ thống Crispr/cas9 trong khoa học cây trồng, ..
Từ khóa tự do Chỉnh sửa hệ Gen
Từ khóa tự do Sinh học
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154326
00211
004071B1CB2-D527-42D9-BE3A-403DE7F09FED
005202209091430
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20220909143100|zthuoanh
080|a57(08)
100 |aGS.TS.Phạm Xuân Hội (Chủ biên)
245 |aChỉnh sửa hệ GEN công nghệ đột phá của thế kỷ XXI và cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam
260 |bH.: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2021
300 |a423tr; Hình minh họa, 24 cm
520 |aChọn giống cây trồng tiên tiến và công nghệ chỉnh sủa gen, hệ thống chỉnh sửa gen Crispr/cas9, ứng dụng hệ thống Crispr/cas9 trong khoa học cây trồng, ..
653 |aChỉnh sửa hệ Gen
653 |aSinh học
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/chinhsuahegen/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào