Sách TK tiếng Việt
610(08)
Dân số năm 2006 :
UDC 610(08)
Nhan đề Dân số năm 2006 : Phần 2: Những kết quả chủ yếu
Mô tả vật lý 76tr.
Từ khóa tự do Nhân khẩu học của dân số
Từ khóa tự do Quy mô phân bổ dân số
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154421
00211
004B0E4289C-3B14-4E33-B671-6AE9B1AFB928
005202302141425
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20230214142505|bthuoanh|y20230214142439|zthuoanh
080|a610(08)
245 |aDân số năm 2006 : |bPhần 2: Những kết quả chủ yếu
300 |a76tr.
653 |aNhân khẩu học của dân số
653 |aQuy mô phân bổ dân số
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào