Sách TK tiếng Việt
34V(08)
Quyết định về việc ban hành kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015 - 2020 :
UDC 34V(08)
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Quyết định về việc ban hành kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015 - 2020 : Số 346/QĐ-BYT
Thông tin xuất bản Hà Nội
Mô tả vật lý 88tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Bệnh không lây nhiễm
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154422
00211
0045D77DBFB-8B03-40E4-AF9E-F2BD2B3B48B4
005202302141434
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20230214143411|zthuoanh
080|a34V(08)
110 |aBộ Y tế
245 |aQuyết định về việc ban hành kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015 - 2020 : |bSố 346/QĐ-BYT
260 |aHà Nội
300 |a88tr. ; |c27cm.
653 |aBệnh không lây nhiễm
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào