Sách TK ngoại văn
5A2.16(08)
Atlas of human anatomy
UDC 5A2.16(08)
Tác giả CN FRANK H. NETTER, MD.
Nhan đề Atlas of human anatomy
Lần xuất bản Seventh Edition
Thông tin xuất bản Elsevier, 2019
Mô tả vật lý 787tr. : Hình ảnh màu minh họa ; 30cm.
Tóm tắt Introduction, head and neck, back nad spinal cord,
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154427
00212
0048A8C74E4-71F5-42EA-AA67-6F33599A6E5A
005202302151640
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20230215164047|zthuoanh
080|a5A2.16(08)
100 |aFRANK H. NETTER, MD.
245 |aAtlas of human anatomy
250 |aSeventh Edition
260 |bElsevier, |c2019
300 |a787tr. : |bHình ảnh màu minh họa ; |c30cm.
520 |aIntroduction, head and neck, back nad spinal cord,
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/atlas of human anatomy 7th edition 2019/atlas of human anatomy 7th edition 2019_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào