Sách TK tiếng Việt
5A2.16(08)
Bài giảng giải phẫu học Tập 1
UDC 5A2.16(08)
Tác giả CN Chủ biên: Nguyễn Quang Quyền
Tác giả TT Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh/ Bộ môn Giải phẫu học
Nhan đề Bài giảng giải phẫu học Tập 1
Lần xuất bản In lần thứ 15 có sữa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Y học, 2013
Mô tả vật lý 788tr. : Hình minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Giải phẫu chi trên,chi dưới, đầu, mặt cổ,
Từ khóa tự do Cơ quan thị giác
Từ khóa tự do Giải phẫu học
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154428
00211
004FB6C660D-84F9-48B3-9F32-0DB1DF2792DE
005202302160749
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20230216074935|zthuoanh
080|a5A2.16(08)
100 |aChủ biên: Nguyễn Quang Quyền
110 |aĐại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh/ Bộ môn Giải phẫu học
245 |aBài giảng giải phẫu học Tập 1
250 |aIn lần thứ 15 có sữa chữa bổ sung
260 |bY học, |c2013
300 |a788tr. : |bHình minh họa ; |c27cm.
520 |aGiải phẫu chi trên,chi dưới, đầu, mặt cổ,
653 |aCơ quan thị giác
653 |aGiải phẫu học
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/bài giảng giải phẫu học tập 1/bài giảng giải phẫu học tập 1_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào