Sách TK tiếng Việt
5A2.16(08)
Bài giảng giải phẫu học Tập 2
UDC 5A2.16(08)
Tác giả CN Chủ biên: Nguyễn Quang Quyền
Tác giả TT Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh/ Bộ môn Giải phẫu học
Nhan đề Bài giảng giải phẫu học Tập 2
Lần xuất bản In lần thứ 14 có sữa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Y học/ Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh., 2012
Mô tả vật lý 594tr. ; 27cm.
Mô tả vật lý Hình ảnh minh họa
Tóm tắt Giải phẫu thân, ngực, bụng, thần kinh trung ương, giải phãu đại cương.
Từ khóa tự do Giải phẫu học
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154429
00211
004434498E1-6A3F-44B1-A9B9-CE4AF2F56E6F
005202302160800
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20230216080055|bthuoanh|y20230216075909|zthuoanh
080|a5A2.16(08)
100 |aChủ biên: Nguyễn Quang Quyền
110 |aĐại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh/ Bộ môn Giải phẫu học
245 |aBài giảng giải phẫu học Tập 2
250 |aIn lần thứ 14 có sữa chữa bổ sung
260 |bY học/ Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh., |c2012
300 |a594tr. ; |c27cm.
300|bHình ảnh minh họa
520 |aGiải phẫu thân, ngực, bụng, thần kinh trung ương, giải phãu đại cương.
653 |aGiải phẫu học
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/bài giảng giải phẫu học tập 2/bài giảng giải phẫu học tập 2_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào