Sách TK tiếng Việt
37(08)
Bài Giảng Kỹ Năng Y Khoa :
UDC 37(08)
Tác giả CN Chủ biên: PGS.TS.Nguyễn Đức Hinh: TS. Lê Thu Hòa
Tác giả TT Trường dại học Y Hà Nội
Nhan đề Bài Giảng Kỹ Năng Y Khoa : Công trình chào mừng 110 năm tahnfh lập Đại học Y Hà Nội (1902 - 2012)
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2014
Mô tả vật lý 400tr. ; 25cm.
Tóm tắt Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thăm khám, kỹ năng thủ thuật...
Từ khóa tự do Kỹ năng giao tiếp có lời
Từ khóa tự do Kỹ năng khám phổi
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154430
00211
0042C1EAF3C-ED77-41DF-A880-1A6583547C81
005202302160816
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20230216081623|bthuoanh|y20230216081458|zthuoanh
080|a37(08)
100 |aChủ biên: PGS.TS.Nguyễn Đức Hinh: TS. Lê Thu Hòa
110 |aTrường dại học Y Hà Nội
245 |aBài Giảng Kỹ Năng Y Khoa : |bCông trình chào mừng 110 năm tahnfh lập Đại học Y Hà Nội (1902 - 2012)
250 |aTái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung
260 |aHà Nội : |bY học, |c2014
300 |a400tr. ; |c25cm.
520 |aKỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thăm khám, kỹ năng thủ thuật...
653 |aKỹ năng giao tiếp có lời
653 |aKỹ năng khám phổi
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/bài giảng kỹ năng y khoa-dhyhn/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào