Sách TK tiếng Việt
37(08)
Giáo trình huấn luyện kỹ năng y khoa
UDC 37(08)
Tác giả CN Chủ biên: PGS.TS.BS.CKII.Cao Văn Thịnh
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch/ Trung tâm huấn luyện kỹ năng lâm sàng/ Bệnh viện Mô phỏng.
Nhan đề Giáo trình huấn luyện kỹ năng y khoa
Thông tin xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh : Y học, 2015
Mô tả vật lý 221tr. : Hình ảnh minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Kỹ năng giao tiếp trong y khoa, khám toàn trạng, phântisch dữ liệu,....
Từ khóa tự do Khám đầu, mặt, cổ
Từ khóa tự do Khán bụng
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154431
00211
004FB71BE31-188C-480F-9C70-6086FDF3A624
005202302160825
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20230216082541|zthuoanh
080|a37(08)
100 |aChủ biên: PGS.TS.BS.CKII.Cao Văn Thịnh
110 |aTrường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch/ Trung tâm huấn luyện kỹ năng lâm sàng/ Bệnh viện Mô phỏng.
245 |aGiáo trình huấn luyện kỹ năng y khoa
260 |aThành phố Hồ Chí Minh : |bY học, |c2015
300 |a221tr. : |bHình ảnh minh họa ; |c27cm.
520 |aKỹ năng giao tiếp trong y khoa, khám toàn trạng, phântisch dữ liệu,....
653 |aKhám đầu, mặt, cổ
653 |aKhán bụng
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/gíao trình huấn luyện kỹ năng lâm sàng mới/gíao trình huấn luyện kỹ năng lâm sàng mới_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào