Sách TK tiếng Việt
615.5(08)
Thực hành X-Quang ngực
UDC 615.5(08)
Tác giả CN TS. Nguyễn Văn Thành
Nhan đề Thực hành X-Quang ngực
Lần xuất bản (Tái bản lần thứ hai có sữa chữa bổ sung)
Thông tin xuất bản Y học, 2013
Mô tả vật lý 151tr. : Hình minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Giải phẫu chức năng, các dấu hiệu và hình ảnh X-quang ngực,..
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154432
00211
004C8CCE93A-B24F-499A-8DC9-09C433E3BADF
005202302160846
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20230216084610|zthuoanh
080|a615.5(08)
100 |aTS. Nguyễn Văn Thành
245 |aThực hành X-Quang ngực
250 |a(Tái bản lần thứ hai có sữa chữa bổ sung)
260 |bY học, |c2013
300 |a151tr. : |bHình minh họa ; |c27cm.
520 |aGiải phẫu chức năng, các dấu hiệu và hình ảnh X-quang ngực,..
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/xq-thực hành x quang ngực- nguyễn văn thanh/xq-thực hành x quang ngực- nguyễn văn thanh_001.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào