Sách TK tiếng Việt
617.5(08)
Tài liệu học lâm sàng răng hàm mặt :
UDC 617.5(08)
Tác giả CN Chủ biên: TS.BSCKII.Vũ Anh Dũng
Tác giả TT Bộ Y tế/Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Tài liệu học lâm sàng răng hàm mặt : (Sách dành cho đào tạo đại học)
Thông tin xuất bản 2017
Mô tả vật lý 49tr. ; 27cm.
Tóm tắt Phương pháp khám bệnh nhân răng hàm mặt.
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154433
00211
0048C9979DE-B094-4DC8-8B3F-DEEE0F008267
005202302161847
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20230216184750|bthuoanh|y20230216184309|zthuoanh
080|a617.5(08)
100 |aChủ biên: TS.BSCKII.Vũ Anh Dũng
110 |aBộ Y tế/Trường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aTài liệu học lâm sàng răng hàm mặt : |b(Sách dành cho đào tạo đại học)
260 |c2017
300 |a49tr. ; |c27cm.
520 |aPhương pháp khám bệnh nhân răng hàm mặt.
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào