Sách TK tiếng Việt
617.7(08)
Giáo trình nhãn khoa
UDC 617.7(08)
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Giáo trình nhãn khoa
Mô tả vật lý 161tr. : Hình ảnh minh họa ; 27cm.
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154434
00211
004CFE44E13-5C5C-42E8-A1AF-AEB96A57DD06
005202302161900
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20230216190005|zthuoanh
080|a617.7(08)
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aGiáo trình nhãn khoa
300 |a161tr. : |bHình ảnh minh họa ; |c27cm.
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào