Sách TK tiếng Việt
617.6(08)
Giáo trình tai mũi họng
UDC 617.6(08)
Nhan đề Giáo trình tai mũi họng
Mô tả vật lý 132tr. : Hình ảnh minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Nhập môn tai mũi họng, bệnh lý tai xương chũm, bệnh lý mũi xoang, bệnh lý họng - thanh quản
Từ khóa tự do Ung thư tai mũi họng
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154435
00211
004D9AD83F3-945F-4975-95D7-7BAB79D1658C
005202302161909
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20230216190952|bthuoanh|y20230216190812|zthuoanh
080|a617.6(08)
245 |aGiáo trình tai mũi họng
300 |a132tr. : |bHình ảnh minh họa ; |c27cm.
520 |aNhập môn tai mũi họng, bệnh lý tai xương chũm, bệnh lý mũi xoang, bệnh lý họng - thanh quản
653 |aUng thư tai mũi họng
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào