Sách TK tiếng Việt
67(08)
Cẩm nang kỹ năng học tập :
UDC 67(08)
Tác giả CN Chủ biên: THs.BS. Ngô Văn Hậu,...
Nhan đề Cẩm nang kỹ năng học tập : Sách tham khảo dành cho học sinh sinh viên các trường y
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - xã hội, 2012
Mô tả vật lý 64tr. : Hình ảnh minh họa ; 27cm
Tùng thư Dự án Mẹ -Em
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154438
00211
0047455F36D-92F1-4CF7-AFFF-5CFCCBF4E79F
005202302181017
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20230218101746|bthuoanh|y20230218101645|zthuoanh
080|a67(08)
100 |aChủ biên: THs.BS. Ngô Văn Hậu,...
245 |aCẩm nang kỹ năng học tập : |bSách tham khảo dành cho học sinh sinh viên các trường y
260 |aHà Nội : |bLao động - xã hội, |c2012
300 |a64tr. : |bHình ảnh minh họa ; |c27cm
490 |aDự án Mẹ -Em
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/cẩm nang kỹ năng học tập/cẩm nang kỹ năng học tập_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào