Sách TK tiếng Việt
37(08)
Kỹ năng học tập :
UDC 37(08)
Nhan đề Kỹ năng học tập : Dành cho sinh viên y khoa
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154439
00211
0042C16F9D7-DCB8-4CA6-A557-6DF5CACA0C8C
005202302181022
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20230218102253|zthuoanh
080|a37(08)
245 |aKỹ năng học tập : |bDành cho sinh viên y khoa
300 |atr. ; |ccm.
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/kĩ năng học tập cho sv y khoa/kĩ năng học tập cho sv y khoa_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào