Sách TK tiếng Việt
610(08)
Phòng chống HIV/AIDS :
UDC 610(08)
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Phòng chống HIV/AIDS : Tài liệu dùng cho Đào tạo sinh viên bác sỹ Y học dự phòng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2013
Mô tả vật lý 265tr.
Từ khóa tự do HIV/AIDS
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154443
00211
0048FDD17BD-115D-4E0D-A076-171A0AF5F2B7
005202302201025
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20230220102507|bthuoanh|c20230220102403|dthuoanh|y20230220102352|zthuoanh
080|a610(08)
110 |aBộ Y tế
245 |aPhòng chống HIV/AIDS : |bTài liệu dùng cho Đào tạo sinh viên bác sỹ Y học dự phòng
260 |aHà Nội : |bY học, |c2013
300 |a265tr.
653 |aHIV/AIDS
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/phòng chống hiv-adis/bìa-yhdp_01.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào