Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng Stress, lo âu, trầm cảm và kiến thức, thực hành phòng chống Covid - 19 của nhân viên Trung tâm y tế huyện Kiến Xương tham gia phòng chống dịch covid-19. :
UDC 610(08)
Tác giả CN Bùi Thị Quỳnh Trang
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng Stress, lo âu, trầm cảm và kiến thức, thực hành phòng chống Covid - 19 của nhân viên Trung tâm y tế huyện Kiến Xương tham gia phòng chống dịch covid-19. : Luận văn thạc sỹ y học dự phòng / Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Bùi Thị Huyền Diệu, 2. TS. Lê Đức Cường
Nhan đề Mã số: 8720163
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 106tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng Stress, lo âu, trầm cảm và kiến thức, thực hành phòng chống Covid - 19 của nhân viên Trung tâm y tế
Thuật ngữ chủ đề Y học dự phòng
Từ khóa tự do Stress, lo âu, trầm cảm
Từ khóa tự do Covid - 19
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154505
00222
004786534AB-0A3D-4CB2-981B-0E1BA53DE1D7
005202304101012
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20230410101222|bthuoanh|y20230410101100|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aBùi Thị Quỳnh Trang
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng Stress, lo âu, trầm cảm và kiến thức, thực hành phòng chống Covid - 19 của nhân viên Trung tâm y tế huyện Kiến Xương tham gia phòng chống dịch covid-19. : |bLuận văn thạc sỹ y học dự phòng / Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Bùi Thị Huyền Diệu, 2. TS. Lê Đức Cường
245|nMã số: 8720163
260 |aThái Bình, 2022
300 |a106tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng Stress, lo âu, trầm cảm và kiến thức, thực hành phòng chống Covid - 19 của nhân viên Trung tâm y tế
650 |aY học dự phòng
653 |aStress, lo âu, trầm cảm
653 |aCovid - 19
780|wLV00675(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00675-buithiquynhtrang-dp2022/bia (3)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào