Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng nhiễm và kiến thức, thực hành của nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam về phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình năm 2022. :
UDC 610(08)
Tác giả CN Đỗ Thế Phương
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng nhiễm và kiến thức, thực hành của nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam về phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình năm 2022. : Luận văn thạc sỹ y học dự phòng / Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Ngô Thị Nhu, PGS.TS. Nguyễn Xuân Bái
Nhan đề Mã số: 8720163
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 101tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng nhiễm và kiến thức, thực hành của nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam về phòng chống HIV/AIDS
Thuật ngữ chủ đề Y học dự phòng
Từ khóa tự do HIV/AIDS
Từ khóa tự do Quan hệ tình dục đồng giới nam
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154506
00222
004121A371D-FF77-4456-AB4F-5B6AA5C52B4A
005202304101024
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230410102501|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aĐỗ Thế Phương
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng nhiễm và kiến thức, thực hành của nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam về phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình năm 2022. : |bLuận văn thạc sỹ y học dự phòng / Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Ngô Thị Nhu, PGS.TS. Nguyễn Xuân Bái
245|nMã số: 8720163
260 |aThái Bình, 2022
300 |a101tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng nhiễm và kiến thức, thực hành của nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam về phòng chống HIV/AIDS
650 |aY học dự phòng
653 |a HIV/AIDS
653 |aQuan hệ tình dục đồng giới nam
780|wLV00676(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00676-dothephương-dp2022/bia (2)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào