Luận văn, luận án
610(08)
Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng bệnh lao phổi và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh lao của người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện phổi tỉnh Nghệ An năm 2022. :
UDC 610(08)
Tác giả CN Nguyễn Văn Phú
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng bệnh lao phổi và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh lao của người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện phổi tỉnh Nghệ An năm 2022. : Luận văn thạc sỹ y học dự phòng / Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Phạm Văn Trọng, TS. Trần Thị Khuyên
Nhan đề Mã số: 8720163
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 104tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng bệnh lao phổi và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh lao của người bệnh
Thuật ngữ chủ đề Y học dự phòng
Từ khóa tự do Bệnh lao phổi
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154507
00222
004B3AE8C79-9181-45D2-8F37-02F51F2DE6EC
005202304101332
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20230410133205|bthuoanh|y20230410103735|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aNguyễn Văn Phú
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐặc điểm dịch tễ, lâm sàng bệnh lao phổi và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh lao của người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện phổi tỉnh Nghệ An năm 2022. : |bLuận văn thạc sỹ y học dự phòng / Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Phạm Văn Trọng, TS. Trần Thị Khuyên
245|nMã số: 8720163
260 |aThái Bình, 2022
300 |a104tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐặc điểm dịch tễ, lâm sàng bệnh lao phổi và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh lao của người bệnh
650 |aY học dự phòng
653 |aBệnh lao phổi
780|wLV00677(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00677-nguyenvanphu-dp2022/bia (10)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào