Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng chất lượng nước và kiến thức, thực hành của người dân về sử dụng nước sinh hoạt tại 2 xã huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng năm 2022. :
UDC 610(08)
Tác giả CN Nguyễn Mỹ Ngọc
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng chất lượng nước và kiến thức, thực hành của người dân về sử dụng nước sinh hoạt tại 2 xã huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng năm 2022. : Luận văn thạc sỹ y học dự phòng / Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lương Xuân Hiến, PGS.TS. Ninh Thị Nhung
Nhan đề Mã số: 8720163
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 109tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng chất lượng nước và kiến thức, thực hành của người dân về sử dụng nước sinh hoạt
Thuật ngữ chủ đề Y học dự phòng
Từ khóa tự do Chất lượng nước sinh hoạt
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154509
00222
004CC41422A-DC4C-48EE-987C-BF9E5202884F
005202304101440
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20230410144052|bthuoanh|y20230410142836|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aNguyễn Mỹ Ngọc
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng chất lượng nước và kiến thức, thực hành của người dân về sử dụng nước sinh hoạt tại 2 xã huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng năm 2022. : |bLuận văn thạc sỹ y học dự phòng / Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lương Xuân Hiến, PGS.TS. Ninh Thị Nhung
245|nMã số: 8720163
260 |aThái Bình, 2022
300 |a109tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng chất lượng nước và kiến thức, thực hành của người dân về sử dụng nước sinh hoạt
650 |aY học dự phòng
653 |aChất lượng nước sinh hoạt
780|wLV00679(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00679-nguyenmyngoc-dp2022/bia (7)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào