Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng, sự hài lòng và nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng viên các khoa lâm sàng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022 :
UDC 610(08)
Tác giả CN Đỗ Tuấn Anh
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng, sự hài lòng và nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng viên các khoa lâm sàng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022 : Luận văn thạc sỹ y học dự phòng / Người hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Thế Điệp, TS. Lê Đức Cường
Nhan đề Mã số: 8720163
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 122tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng, sự hài lòng và nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng viên các khoa lâm sàng
Thuật ngữ chủ đề Y học dự phòng
Từ khóa tự do Điều dưỡng viên
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154510
00222
0040778E980-A0EE-4970-9D27-537A19C0D32A
005202304101458
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230410145855|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aĐỗ Tuấn Anh
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng, sự hài lòng và nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng viên các khoa lâm sàng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022 : |b Luận văn thạc sỹ y học dự phòng / Người hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Thế Điệp, TS. Lê Đức Cường
245|nMã số: 8720163
260 |aThái Bình, 2022
300 |a122tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng, sự hài lòng và nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng viên các khoa lâm sàng
650 |aY học dự phòng
653 |aĐiều dưỡng viên
780|wLV00682(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00682-dotuananh-dp2022/bia (4)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào