Luận văn, luận án
617.0(08)
Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi ổ bụng sử dụng lưới tự dính điều trị thoát vị bẹn tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình :
UDC 617.0(08)
Tác giả CN Vũ Duy Tiến
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi ổ bụng sử dụng lưới tự dính điều trị thoát vị bẹn tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành: Ngoại khoa / Hướng dẫn khoa học: 1.Ts. Đỗ Mạnh Toàn, 2. TS. Phan Văn Cương
Nhan đề Mã số: 87 20 104
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2023
Mô tả vật lý 112tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Kết quả phẫu thuật nội soi ổ bụng sử dụng lưới tự dính điều trị thoát vị bẹn tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa
Từ khóa tự do Nội soi ổ bụng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154511
00222
004996B155E-4CBC-4259-90F3-DF94CA9AEFC5
005202304110835
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20230411083539|bthuoanh|y20230411081923|zthuoanh
080 |a617.0(08)
100 |aVũ Duy Tiến
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐánh giá kết quả phẫu thuật nội soi ổ bụng sử dụng lưới tự dính điều trị thoát vị bẹn tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình : |bLuận văn thạc sỹ y học chuyên ngành: Ngoại khoa / |cHướng dẫn khoa học: 1.Ts. Đỗ Mạnh Toàn, 2. TS. Phan Văn Cương
245|nMã số: 87 20 104
260 |aThái Bình, 2023
300 |a112tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aKết quả phẫu thuật nội soi ổ bụng sử dụng lưới tự dính điều trị thoát vị bẹn tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
650 |aNgoại khoa
653 |aNội soi ổ bụng
780|wLV00686(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00686-vuduytien-ngoai2022/bia (12)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào