Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và tiếp cận dịch vụ giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV ở nhóm Nam có quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh Thanh Hóa năm 2022. :
UDC 610(08)
Tác giả CN Trần Văn Hiệp
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và tiếp cận dịch vụ giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV ở nhóm Nam có quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh Thanh Hóa năm 2022. : Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng. / Hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Đức Thanh, 2. PGS.TS. Hoàng Năng Trọng
Nhan đề Mã số: 8720701
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 102tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và tiếp cận dịch vụ giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV ở nhóm Nam có quan hệ tình dục đồng giới
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do HIV
Từ khóa tự do Quan hệ đồng giới ở nhóm nam
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154512
00222
00426608F1E-2FEF-4380-A288-511CA6C8CBBB
005202304110842
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230411084248|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aTrần Văn Hiệp
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và tiếp cận dịch vụ giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV ở nhóm Nam có quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh Thanh Hóa năm 2022. : |bLuận văn thạc sỹ Y tế công cộng. / |cHướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Đức Thanh, 2. PGS.TS. Hoàng Năng Trọng
245|nMã số: 8720701
260 |aThái Bình, 2022
300 |a102tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và tiếp cận dịch vụ giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV ở nhóm Nam có quan hệ tình dục đồng giới
650 |aY tế công cộng
653 |aHIV
653 |aQuan hệ đồng giới ở nhóm nam
780|wLV00687(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00687-tranvanhiep-ytcc2022/bia (3)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào