Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng và kiến thức, thực hành của điều dưỡng về dự phòng tác hại nghề nghiệp tại trung tâm y tế huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, năm 2022 :
UDC 610(08)
Tác giả CN Nguyễn Liên Phương
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng và kiến thức, thực hành của điều dưỡng về dự phòng tác hại nghề nghiệp tại trung tâm y tế huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, năm 2022 : Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng. / Hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Ngô Thị Nhu, 2. TS. Đặng Bích Thủy
Nhan đề Mã số: 8720701
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 96tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng và kiến thức, thực hành của điều dưỡng về dự phòng tác hại nghề nghiệp tại trung tâm y tế
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Điều dưỡng viên
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154514
00222
004E6E2DAEF-9E4D-460E-BE1D-C68FB5B9D3B4
005202304110931
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230411093154|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aNguyễn Liên Phương
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng và kiến thức, thực hành của điều dưỡng về dự phòng tác hại nghề nghiệp tại trung tâm y tế huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, năm 2022 : |bLuận văn thạc sỹ Y tế công cộng. / |cHướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Ngô Thị Nhu, 2. TS. Đặng Bích Thủy
245|nMã số: 8720701
260 |aThái Bình, 2022
300 |a96tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng và kiến thức, thực hành của điều dưỡng về dự phòng tác hại nghề nghiệp tại trung tâm y tế
650 |aY tế công cộng
653 |aĐiều dưỡng viên
780|wLV00689(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00689-nguyenlienphuong-ytcc2022/bia (3)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào